Dance Therapy and Empowerment!

In August, Karina Heemskerk came to visit us all the way from the Netherlands in order to teach dance therapy workshops. Karina graduated in the fields of both physiotherapy and dance movement therapy and has subsequently gone on to work as a physiotherapist and a dance therapist for – respectively – ten and almost four years now. During her work as a dance therapist, Karina mainly dealt with adults suffering from cancer, fibromyalgia and chronic pain. She has over fourteen years’ experience of teaching group exercise classes. Since five years, she also teaches dance therapy workshops to several kinds of target audiences, such as the Dutch Fibromyalgia Association, hospitals and the University of Applied Sciences in Leiden to young physiotherapist and psychotherapists who are still in training.

Here in Bolivia, Karina conducted dance therapy workshops for the children of the burn centre (project location: Nice Sunrise) and collaborated with the local non-profit organisation TIA Bolivia. The workshops emphasized on the children’s empowerment and body awareness, playing with and looking after each other and experiencing fun with their bodies, despite having to deal with physical impairments such as severe burn injuries. The groups she worked with ranged from five to forty children and included children of varying ages. More on Karina’s experiences in Bolivia will follow later!

In Dutch:
De maand augustus is Karina Heemskerk uit Nederland bij ons op bezoek geweest om workshops danstherapie te geven. Karina is afgestudeerd als Fysiotherapeut en Dans- en bewegingstherapeut en is in Nederland als zowel fysio- en danstherapeut werkzaam. Karina heeft 10 jaar werkervaring als fysiotherapeut en bijna 4 jaar als danstherapeut. Als danstherapeut heeft zij voornamelijk gewerkt met volwassenen met kanker en fibromyalgie (ook wel wekendelen reuma) en chronische pijnen. Ruim 14 jaar heeft zij ervaring met het geven van bewegings- sport groepslessen. Sinds 5 jaar geeft zij ook workshops in de danstherapie aan verschillende doelgroepen, zoals vereniging voor fibromyalgie (FES), ziekenhuizen en op Hoge School Leiden voor jonge fysio en psycho- therapeuten in opleiding.

Hier in Bolivia heeft zij danstherapie workshops verzorgt voor de kinderen van het brandwondencentrum (projectlocatie: Nice Sunrise) en is er een samenwerking geweest met de lokale organisatie TIA Bolivia. In de workshops is de nadruk gelegd op een stuk empowerment van de kids, bewustzijn van hun lichaam, leren voor elkaar te zorgen en met elkaar te spelen en plezier beleving met hun lijf ondanks hun fysieke belemmeringen door bijvoorbeeld ernstige brandwonden. De groepen waarmee zij heeft gewerkt zijn van wisselende grote geweest: 5-40 kids en diverse leeftijden, 5-18 jaar. Meer over Karina volgt nog!